„Nekonečný příběh není jen projekt, je to kousek z nás pro Vás.“

Poskytujeme každodenní péči, dětem od 1 roku do 4 let. Nabízíme flexibilní docházku a možnost využití dalších zajímavých služeb a aktivit. V rámci školného poskytujeme bohatý program, který respektuje individualitu každého dítěte. Máme vlastní program „Dětský svět“, jehož hlavním cílem je:

• Doprovázet děti při jejich poznávání světa
• Podporovat individuální vývoj každého dítěte
• Vytvářet krásné vzpomínky na dětství
• Posilovat již získané dovednosti a dále je rozvíjet
• Hra jako nejzábavnější učitel
• Partnerský přístup – učíme se od dětí, děti se učí od nás
• Vzájemný respekt